เช็กด่วน! ช่วงสงกรานต์ ห้ามรถทุกชนิดหยุด – จอด ถนนไหนบ้าง?

icon ข่าวสั้นอสังหาช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี 2560 เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดให้มีงานรื่นเริงฉลอง สงกรานต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีการใช้รถมาเล่นสงกรานต์ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก

ทําให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในถนนต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิด ห้ามหยุดหรือจอดและกําหนดให้รถเดินได้ทางเดียวในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จําเป็นต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในถนนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์

โดยห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนข้าวสาร ถนนจักรพงษ์ ถนนบวรนิเวศ ถนนสิบสามห้าง ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกคอกวัว ถึงวงเวียนสิบสามห้าง ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกนราลม วันที่ 12-15 เม.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 12.00-24.00 น.

songkran02 (1)

นอกจากนี้ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำ หรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ำหรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 13-15 เม.ย.2560 รวมทั้งในถนนและซอย เวลา 12.00-24.00 น. ดังนี้
– ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกถนนจันทน์ ถึงแยกถนนตก
– ถนนอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ ถึงแยกบ้านขมิ้น
– ถนนราชวิถี
– ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
– ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินี ถึงถนนราชินีตัดถนนพระอาทิตย์
– ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ
– ถนนสามเสน
– ถนนราชดําเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
– ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่แยกถนนอ่อนนุชตัดถนนสุขุมวิท ถึงแยกถนนอ่อนนุช ตัดถนนศรีนครินทร์
– ถนนนราธิวาสราชนคริครินทร์
– ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
– ถนนพระราม 1 ตั้งแต่สะพานกษัตริย์ศึก ถึงแยกราชประสงค์ ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกหัวลําโพง ถนนพระราม 6 ถนนพญาไท
– ถนนอังรรีดูนังต์
– ถนนบรรทัดทอง

และวันที่ 13-15 เม.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนลาดพร้าว ถนนโชคชัย ถนนลาดพร้าว เวลา 12.00-19.00 น. ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกวิภาวดี-สุทธิสาร ถึงแยกรัชดา-สุทธิสาร ถนนประชาสุข ถนนพาณิชยการธนบุรี (ซอยจรัญ 13) ส่วนเวลา 10.00-24.00 น. ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนี ถึงจุดเชื่อมถนนเพชรเกษม ถนนอุทยาน ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระสุเมรุถนนพหลโยธิน.เป็นต้น

> ข้อมูลเพิ่มเติมพระราชกิจจานุเบกษาข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) <<