ความคุ้มค่าของท่าน คือตัวชี้วัดความสำเร็จของเรา “THC”

ฺbanner THC-001

ความคุ้มค่าของท่าน คือตัวชี้วัดความสำเร็จของเรา “THC”

ฺbanner THC-001

บริษัท ไทย โฮมแคตตาล็อก จำกัด
ให้บริการดังนี้
– บริการตัดซื้อบ้านเงินสด
– บริการประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี
– เจรจาประนอมหนี้ (NPL, NPA)
– บริการจำนอง – ขายฝาก
– แต่งตั้งตัวแทนซื้อหลักทรัพย์, ที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน, เพื่อการลงทุน,
เพื่ออยู่อาศัย (คัดหลักทรัพย์คุณภาพ ราคาดี)

ความคุ้มค่าของท่าน คือตัวชี้วัดความสำเร็จของเรา “THC”