บริษัท ไทย โฮมแคตตาล็อก จำกัด หรือ “THC” มีความชำนาญในการคัดสรรที่อยู่อาศัยทุกประเภท ด้วยความชำนาญกว่า 12 ปี บริการของ “THC” จะทำให้ผู้ใช้บริการได้สิ่งที่ดีที่สุด ในทำเลและราคาที่เหมาะสม ลดความยุ่งยากในการซื้อที่อยู่อาศัยให้ง่ายนิดเดียว “THC” ทำหน้าที่ต่อรองเปรียบเทียบข้อมูลแทนผู้ซื้อตลอดจนหาสถาบันการเงิน

จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ในการตัดซื้อ-ลงทุนทั้ง NPA NPL มาปรับปรุงเพื่อขาย

ไทยโฮมแคตตาล็อก จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรพัย์ แบบครบวงจร ในด้านธุรกิจเพื่อที่อยู่อาศัย โดยใช้หลักที่อยู่บนความซื่อสัตย์ และ ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ ความคุ้มค่าที่สุดของคุณ คือความสำเร็จของ

ไทยโฮมแคตตาล็อก บ้านเลือกคน คนเลือกบ้าน วางใจ “THC” บ้านมือสอง พร้อมอยู่

  1. ซื้อ-ขาย บ้านมือสอง และ อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท
  2. ขายฝาก บ้าน ที่ดิน อาคาร อพาทเมนท์ และ อสังหาริมทรัพย์ ทุกชนิด
  3. ที่ปรึกษาด้าน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ผู้ซื้อได้ประโยชน์สูงสุด
  4. ที่ปรึกษาด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์